W grudniu 2013 roku w ramach projektu Biznes dla Edukacji miałam przyjemność uczestniczyć  w debacie dotyczącej najważniejszych wyzwań współpracy biznesu i edukacji zorganizowanej w Kielcach. Spotkanie miało na celu podjęcie szerokiej społecznej debaty dotyczącej potrzeby współpracy biznesu z edukacją, omawiane były kluczowe problemy edukacji i rynku pracy, zadania biur karier w animowaniu współpracy uczelni z pracodawcami oraz modele działań prowadzące do efektywniejszej kooperacji biznesu z edukacją. Organizatorem spotkania było Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.