Cerera Rozwój&Szkolenia to firma szkoleniowa, specjalizująca się w prowadzeniu projektów z zakresu rozwoju personalnego i zawodowego. Powstała, aby towarzyszyć swoim Klientom w określaniu ich mocnych stron oraz wzmacnianiu efektywności zawodowej i osobistej.
Wspiera także organizacje w zakresie identyfikowania i wzmacniania potencjału jakim są Pracownicy po przez realizację projektów z zakresu HR oraz strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Czytaj dalej...